مجموعه ما از سال 1389 در جهت حمایت از تولید ملی، کارآفرینی و اشتغال با ساختار ایده‌محوری به عنوان طراح و مجری عملیات تولید در زمینه « تجهیزات آشپزخانه صنعتی » شروع به فعالیت نمود . به همین منظور با داشتن تولید انبوه و بهبود مستمر در محصولات تولیدی، این شرکت ملزم به اجرای کلیه آیین‌نامه‌های مرتبط با این صنعت بوده که با در نظر گرفتن «استانداردهای ملی و بین‌المللی» در طراحی، ساخت و تولید، گامی بلند در راستای «عملکرد سیستماتیک» و «استقرار نظامنامه کیفیت» برداشته است که بر همین اصل در ابتدا با معرفی خود به «سازمان ملی استاندارد ایران» و «انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع» پیشگام در اجرای فهرست استانداردهای ملی می‌باشد؛

  • فرآورده اجاق گازهای فردار و سرخ کن رستورانی(برای انواع فاقد وسایل برقی) به شماره استاندارد ملی 1806
  • فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری- قسمت 1- مقررات عمومی ایمنی به شماره استاندارد ملی 1-17646
  • فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری- قسمت 2-3- الزامات ویژه دیگ های پخت به شماره استاندارد ملی 17646-2-3
  • فرآورده تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری- قسمت 3-مواد و قسمت های در تماس با خوراک و سایر جنبه‌های بهداشتی به شماره استاندارد ملی 3-17646
  • کابین‌های برودتی ویترینی در بخش عملکرد به شماره استاندارد ملی 2-9187/ در بخش ایمنی به شماره استاندارد ملی 1562-1 و 1562-2-89 / مصرف انرژی به شماره استاندارد ملی 10637