Edit Content

تلفن تماس : 3903-879-0919

میز و صندلی , مبلمان

ریستوتکنو با شعار حفظ طبیعت پا به عرصه تولید گذاشته و با استفاده از دانش و تخصص طراحی و با نگرشی جهانی با بهره گیری از مواد نو و قابل بازیافت ، علمی نوین در صنعت مبلمان بنا نهاده است

این مجموعه تلاش بی وقفه ای را در جهت پیشرفت و حرکت رو به جلو دارد تا به عنوان طلایه دار صنعت سبز مبلمان پلیمری ، در حفظ منابع طبیعی کشور سهم به سزایی داشته باشد

Call Now Buttonپاسخگویی 8 صبح تا 8 شب