سرخ کن صنعتی

نمایش یک نتیجه

مجهز به تنظیم دما برای کیفیت بالاتر و مصرف کمتر روغن

لگن یو شکل به منظور جلوگیری از سوختن روغن و تخلیه راحت مواد غذایی خرد شده

تنظیم اتوماتیک دما به منظور دسترسی به دما پایدار

مجهز به سه تیوب حرارتی به منظور توزیع دمای یکسان